Zmiana zasad wydawania tureckich wiz turystycznych dla obywateli polskich 2011-03-02


ZMIANA ZASAD WYDAWANIA TURECKICH WIZ TURYSTYCZNYCH DLA OBYWATELI POLSKICH

 

 

Polska Izba Turystyki poniżej przekazuje treść komunikatu Ambasady RP w Ankarze:

"Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2011 roku obywatelom polskim posiadającym paszporty zwykłe, na przejściach granicznych Republiki Turcji będzie wydawana wielokrotna wiza turecka uprawniająca do pobytu do 90 dni w ciągu 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu), w formie naklejki wklejonej do okazanego przy wjeździe do Turcji paszportu, za opłatą w wysokości 20 USD/15 EUR.

W związku z powyższym obywatele polscy przy wjeździe do Turcji winni posiadać paszporty ważne na okres co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Wydawane na przejściach granicznych obywatelom polskim wizy w formie naklejki są wyłącznie wizami turystycznymi. Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji na pobyt dłuższy (powyżej 90 dni) oraz w celach innych niż turystyczne np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinny otrzymać w Ambasadzie Republiki Turcji wizy odpowiednie do celu planowanego pobytu. 

Powyższe zmiany w praktyce wydawania wiz tureckich nie będą obejmować obywateli polskich, którzy wjechali do Turcji przed 1 marca 2011 r."