Polityka prywatności


Ochrona oraz przekazywanie danych osobowych


Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Biuro Podrózy TYTAN TRAVEL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Podróży TYTAN TRAVEL poprzez zaznaczenie kratki w formularzu i wysłanie formularza.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro POdróży TYTAN TRAVEL w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych oraz potrzebnych do realizacji zamówień.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawienia oraz prawo wyrażenia odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Zmiana/aktualizacja danych osobowych


Umożliwiamy Państwu aktualizację lub usunięcie przekazanych nam danych osobowych. Usunięcie swoich danych osobowych z serwisu tytan.travel jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie e-maila na adres:biuro@tytan.travel

Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą karane.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych.

 

Znaki Handlowe


Prezentowane nazwy produktów, znaki, nazwy firm oraz logo pojawiające się na stronach są znakami towarowymi i handlowymi należącymi do ich właścicieli. Nie można wykorzystywać znaków towarowych zamieszczonych na tej stronie bez pisemnej zgody Biura Podróży TYTAN TRAVEL, albo właściciela danego znaku.

 

 

Poniższa Polityka prywatności staje się skuteczna od 3 maja 2018.

 

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie, a także wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Twój temat, dotyczących albo sposobu korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej (z wykorzystaniem plików cookie), albo Twoich schematów podróży, jeśli dokonujesz u nas rezerwacji.

 

1. KIM JESTEŚMY?

TYTAN TRAVEL, Polska. (“TYTAN” lub “my” lub “nas”) (zarejestrowana siedziba: Polska; tel. 14/6914830, fax. 14/6924831, email Biuro@tytan.travel.pl; numer rejestrowy przedsiębiorstwa: 180623773) działa w charakterze administratora danych. Oznacza to, że TYTAN decyduje o tym, w jaki sposób i do jakich celów przetwarzane są Twoje dane.

 

Jako administrator danych TYTAN jest zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych "GIODO" — numer rejestrowy związany z przetwarzaniem danych to 098996,

 

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

2.1. Informacje kontaktowe TYTAN

W sprawie pytań dotyczących ochrony danych, aby wykonać swoje prawa lub złożyć skargę, skontaktuj się, wysyłając wiadomość e-mail na poniżej podany adres: jp@tytan.travel.pl. Możesz również skontaktować się z nami korespondencyjnie, pisząc na nasz adres pocztowy.

 

3. TWOJE DANE OSOBOWE – CO TO JEST?

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby fizycznej, która może w sposób jednoznaczny zostać zidentyfikowana na podstawie tych danych. W szczególności są to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub płatniczej, informacje podlegające szczególnej ochronie w tym o stanie zdrowia. Identyfikacja może nastąpić tylko na podstawie tych danych lub w połączeniu z innymi danymi, które znalazły się w inny sposób w posiadaniu administratora danych lub mogą się znaleźć w takim posiadaniu.

 

4. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Zbieramy Twoje dane na naszej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, przez e-mail, telecentrum, pocztę lub przekazane osobiście.

 

5. DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE? (CELE PRZETWARZANIA DANYCH)

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe do następujących celów:

 

a) Aby przetworzyć twoją rezerwację. W tym celu zbieramy następujące dane: imiona i nazwiska pasażerów, adresy, numery paszportów lub wydanych przez rząd krajowych dowodów tożsamości obywateli UE, numery telefonów, adresy e-mail i IP, dane karty kredytowej/debetowej lub inne informacje dotyczące płatności.

 

b) Aby świadczyć nabyte przez Ciebie usługi. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko pasażera, narodowość, płeć, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub płatniczej, informacje podlegające szczególnej ochronie (wrażliwe dane osobowe), szczegóły lotu, numer potwierdzenia, data urodzenia, informacje o dokumentach podróżnych.

 

c) Aby usprawnić proces zakupu usług lub produktów podmiotów zewnętrznych na naszej stronie internetowej. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko pasażera, narodowość, płeć, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub płatniczej, informacje podlegające szczególnej ochronie, szczegóły lotu, numer potwierdzenia, data urodzenia, informacje o dokumentach podróżnych.

 

d) Aby móc się z Tobą skontaktować (na przykład w przypadku zakłócenia lotu). W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, lot.

 

e) Aby móc wysłać Ci przypomnienia o niedokończonych rezerwacjach. W tym celu zbieramy następujące dane: wybrane lotnisko początkowe i docelowe, czy lot jest w jednym kierunku, czy również powrotny, daty i godziny wylotu/przylotu, liczba pasażerów, wybrany typ taryfy, łączny koszt taryfy, czy subskrybujesz newsletter, rodzaj rezerwacji (normalna, WDC, grupowa), wybrane usługi, język wybrany w witrynie/aplikacji TYTAN .

 

f) Aby przesyłać Ci newsletter. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, informacje o Twoich wcześniejszych wyszukiwaniach.

 

g) Aby zapewnić Ci oferty dopasowane do Twoich preferencji. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, informacje o Twoich wcześniejszych wyszukiwaniach i rezerwacjach.

 

h) Aby skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia klientów na potrzeby analizy, poprawy jakości naszych usług, ich rozwoju, a także poprawy działania naszej witryny, pomiaru skuteczności kampanii reklamowych oraz dostosowania usług do Twoich potrzeb. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe i informacje o wcześniejszych rezerwacjach.

 

i) Aby wspierać realizację celów administracyjnych i prawnych, na przykład wykrywanie prób nadużyć finansowych; na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko pasażera, adres, numer telefonu, adres IP, dane określające położenie geograficzne, historia rezerwacji i transakcji, dane karty kredytowej/debetowej.

 

j) Aby przestrzegać bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.. W tym celu zbieramy następujące dane: dane osobowe związane z imigracją i kontrolą celną, dane osobowe związane z fakturowaniem, dane związane z osobami wnioskującymi o pomoc specjalną; dane osobowe związane z naszymi zobowiązaniami w przypadku zakłócenia lotu lub opóźnienia lotu.

 

6.1. PRZETWARZANIE WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych przypadkach musimy również przetwarzać ze względów bezpieczeństwa szczególne kategorie danych osobowych (wrażliwe dane osobowe), np. dane związane ze stanem zdrowia, na przykład, gdy wnioskujesz o pomoc specjalną z naszej strony i/lub ze strony podmiotu zarządzającego portem lotniczym (taką jak zapewnienie tlenu) lub gdy przekazujesz nam informacje o Twojej zdolności do odbycia lotu (np. w przypadku ciąży lub informacje o alergii).

 

W celu przetwarzania Twoich wrażliwych danych osobowych będziemy musieli uzyskać Twoją specjalną zgodę; w przeciwnym razie możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanej usługi lub żądanych usług. Możemy wykorzystywać Twoje wrażliwe dane osobowe w razie konieczności ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i dla zagwarantowania przestrzegania bezwzględnie obowiązujących wymogów prawnych. W trakcie świadczenia przez nas żądanych usług na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych wymagane może być również przekazanie Twoich wrażliwych danych osobowych podmiotom zewnętrznym, nawet spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

6.2. PROFILOWANE

Na podstawie Twojej zgody wykonujemy profilowanie, aby zapewnić Ci oferty dopasowane do twoich potrzeb, preferencji i zainteresowań. Oferty mogą obejmować między innymi zniżki na bilety lotnicze, zniżki na inne usługi, kupony w zamian za udział w ankietach. Oferty mogą oznaczać oferty TYTAN, naszych partnerów handlowych lub inne podmioty zewnętrzne. Oferty mogą być dostarczane wiadomością e-mail, telefonicznie.

 

Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, polegająca na użyciu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z Tobą, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

7. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)., tj. podstawę stanowi Twoja zgoda, a począwszy od 25 maja 2018 r. również art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) („RODO”), co oznacza przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane te dotyczą.

 

Konsekwencje odmowy/braku podania danych osobowych

 

Pamiętaj, że potrzebujemy Twoich danych osobowych wymienionych w par. 5 lit. a) w celu spełnienia Ogólnych warunków przewozu i świadczenia Ci usług. Jeśli nie przekażesz nam żądanych danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie wszystkich lub części żądanych usług.

 

Jeśli wycofasz swoją zgodę lub nie udzielisz zgody na wykorzystanie danych wrażliwych wymienionych w ust. 6.2, możemy nie być w stanie świadczyć wszystkich lub części żądanych przez Ciebie usług. Pamiętaj, że w takich sytuacjach nie będziesz mieć możliwości rezygnacji z usług ani prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

 

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane przez okres czasu niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszej Informacji o polityce prywatności lub do upływu terminu przedawnienia określonego odpowiednimi przepisami prawa.

 

Przechowujemy Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zatrzymywania danych.

 

Jeśli zostanie wszczęta procedura sądowa lub dyscyplinarna, to dane osobowe zostaną zachowane do czasu zakończenia postępowań, z uwzględnieniem czasu na zastosowanie ewentualnego środka odwoławczego; dane te następnie, w przypadku roszczeń cywilnych, zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

9. DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe do nowego celu, nie objętego niniejszą Informacją o polityce prywatności, dostarczymy Ci nową informację wyjaśniającą wszystkie warunki dotyczące nowego przetwarzania danych, zanim to przetwarzanie będzie miało miejsce. W razie potrzeby będziemy starać się o uzyskanie Twojej zgody przed rozpoczęciem nowej operacji przetwarzania danych.

 

10.1 TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, masz prawo

 

żądać dostępu do swoich danych osobowych,

żądać korekty swoich danych osobowych,

żądać usunięcia swoich danych osobowych,

żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

żądać przenoszenia danych,

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym sprzeciw wobec profilowania; również inne prawa w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji),

wycofać swoją zgodę i wnieść skargę do organu nadzoru.

10.1 Prawo do dostępu

Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie odnośnie tego, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i jeżeli tak, to żądać dostępu do tych danych osobowych.

 

10.2. Prawo do korekty danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych poddawanych przetwarzaniu. Możemy zażądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu identyfikacji lub w przypadku żądania przez ciebie dalszych kopii, możemy pobierać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne. Prawo do korekty

 

Masz prawo żądania od nas korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania masz prawo, aby Twoje niekompletne dane zostały uzupełnione, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

 

10.3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych i możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych. W takich przypadkach nie będziemy w stanie dalej świadczyć Ci usług.

 

10.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym przypadku odpowiednie dane zostaną oznakowane i mogą być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.

 

10.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

W pewnych okolicznościach masz prawo z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym wobec profilowania, i możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Co więcej, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, masz w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu dotyczących Ciebie danych osobowych.

 

Ponadto w pewnych okolicznościach w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach masz prawo do ingerencji ludzkiej. Informujemy, że TYTAN nie stosuje mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

10.6. Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe — w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy (tj. w formie cyfrowej) — i masz prawo żądać od nas przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli tylko przekazanie takie jest wykonalne pod względem technicznym.

 

10.7. Prawo do wycofania zgody

Kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie bez podawania nam powodu, bez opłat, klikając w link znajdujący się w każdym newsletterze lub zmieniając preferencje lub w urządzeniu mobilnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed wycofaniem jej.

 

Jeżeli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć dla Ciebie wszystkich lub części żądanych usług (np. w przypadku usługi pomocy specjalnej, gdy konieczne jest przetwarzanie przez nas danych wrażliwych).

 

10.8. Prawo do wniesienia skargi u organu nadzoru

Jeśli czujesz, że Twoje prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, możesz również skontaktować się z lokalnymi organami do spraw ochrony danych i wnieść skargę, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa.

 

Możesz również skontaktować się z polskim Urzędem ds. Ochrony Danych Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01; E-mail: kancelaria@giodo@gov.pl).

 

11. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

TYTAN wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych poprzez:

 

aktualizowanie danych osobowych;

ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie;

niegromadzenie i niezatrzymywanie nadmiernej ilości danych;

ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem (w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć), a także przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

 

Zgodnie z tym TYTAN stosuje między innymi różne poziomy uprawnień dostępu do danych, co gwarantuje, że tylko odpowiednie uprawnione osoby mają dostęp do danych, osoby, którym znajomość danych jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań wynikających z wykonywania przez nich pracy i w związku z wykonywaniem pracy.

 

Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczną transmisję danych osobowych i finansowych. Dane te są przesyłane z Twojego komputera na serwer rezerwacji firmy TYTAN za pośrednictwem kanałów zaszyfrowanych przy użyciu zaawansowanej technologii SSL (Secure Socket Layer).

 

12. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W toku swojej działalności TYTAN może korzystać z usług różnych podmiotów przetwarzających dane i zewnętrznych dostawców usług w celu obsługi i przetwarzania danych osobowych w określonych celach — w imieniu i zgodnie z instrukcjami TYTAN . Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi TYTAN jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych organom państwowym, władzom i innym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych tylko dopóty, dopóki zawarta z nimi umowa o przetwarzaniu danych zachowuje ważność lub dopóki są zobowiązane do przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrzymywania danych.

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (odbiorcom) do celów opisanych poniżej:

 

agencje podróży i inne podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem których rezerwujesz podróże lub inne usługi;

zewnętrzni dostawcy usług (w tym między innymi ubezpieczenia czy usługi transferu) zakupionych przez Ciebie na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub przez nasze telecentrum;

nasi partnerzy w programach lojalnościowych, w których bierzesz udział;

firmy obsługi naziemnej oraz lotniska na potrzeby dostarczenia Ci żądanych usług;

operatorzy kart kredytowych i dostawcy usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności rozpoczętych przez Ciebie na naszej stronie internetowej, w aplikacji lub przez telecentrum;

firmy zewnętrzne prowadzące badania klientów w naszym imieniu;

inni zewnętrzni dostawcy usług, którym powierzamy między innymi przetwarzanie danych;

podmioty zewnętrzne, takie jak kancelarie prawne i sądy, w celu wyegzekwowania lub realizacji wszelkich umów z Tobą;

organy państwowe i organy wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja i regulatory rynku — na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów.

 

12.1. TYTAN Group

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w obrębie TYTAN Group, o ile jest to konieczne do świadczenia przez nas nabytych przez Ciebie usług lub usprawnienia procesu zakupu usług lub produktów podmiotów zewnętrznych na naszej stronie internetowej lub telecentrum.

 

12.2. Zewnętrzni dostawcy usług

Kiedy nabywasz usługę zewnętrznego dostawcy usług na naszej stronie, w aplikacji lub przez telecentrum (np. zamawiasz usługę transportową lub jakiekolwiek czynności związane ze świadczeniem usługi), przesyłamy Twoje dane osobowe do odpowiedniego dostawcy usługi, aby usprawnić proces zakupu.

 

Przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne może podlegać również polityce prywatności tych podmiotów. Aby uzyskać więcej informacji o praktykach przetwarzania danych stosowanych przez podmioty zewnętrzne, sprawdź politykę prywatności bezpośrednio na ich stronach internetowych. Ponadto my również otrzymujemy informacje na Twój temat, na przykład, gdy uczestniczysz w programie lojalnościowym.

 

12.3. Podmioty przetwarzające dane

TYTAN zatrudnia określone podmioty zewnętrzne w celu zapewnienia wsparcia podczas świadczenia nabytych od nas usług. Takie podmioty zewnętrzne świadczą następujące usługi:

 

obsługa naziemna na lotniskach;

usługi przetwarzania płatności;

prowadzenie programów lojalnościowych;

usługi wsparcia informatycznego;

świadczenie niektórych usług na lotniskach, takich jak sprzedaż biletów, usług związanych z bagażem, pierwszeństwo wejścia na pokład, zmiany dotyczące lotów;

12.4. Telecentrum

Nasze telecentrum przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją o polityce prywatności i obowiązującym prawem. Wszystkie rozmowy są nagrywane i mogą zostać powiązane z innymi danymi dotyczącymi rezerwacji w celu identyfikacji rozmówcy i zapewnienia jakości naszych usług oraz na potrzeby obsługi ewentualnych skarg. Skargi przekazywane elektronicznie, pocztą lub e-mailem są również archiwizowane i mogą zostać powiązane z innymi danymi dotyczącymi rezerwacji na potrzeby obsługi ewentualnych skarg.

 

12.5. Organy państwowe i organy wymiaru sprawiedliwości:

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom państwowym lub organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja i regulatory rynku — na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i zasobów.

 

12.6. Straż graniczna i władze imigracyjne:

W niektórych krajach TYTAN jest zobowiązany prawem do udostępniania organom straży granicznej informacji związanych zrezerwacjami i podróżą. Dlatego wszystkie posiadane przez nas informacje o Tobie i Twoich planach podróży mogą zostać ujawnione władzom celnym i imigracyjnym w miejscu rozpoczęcia bądź zakończenia podróży. Ponadto prawo obowiązujące w niektórych krajach wymaga od TYTAN zebrania od wszystkich pasażerów danych paszportowych i powiązanych informacji przed rozpoczęciem podróży z lub do tych krajów. Jeśli będą tego wymagać obowiązujące przepisy, TYTAN przekaże te informacje odpowiednim władzom celnym bądź imigracyjnym.

 

13. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWOM TRZECIM

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być konieczne w celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług. W ten sposób do Twoich danych osobowych dostęp mogą uzyskać podmioty z TYTAN, podmioty przetwarzające dane i dostawcy usług z państw, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W związku z tym TYTAN podejmie w razie potrzeby wszelkie środki wobec odbiorców Twoich danych osobowych konieczne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony określonego przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, w szczególności poprzez stosowanie postanowień standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która stanowi, że państwo, w którym znajduje się odbiorca przekazanych danych, ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

 

Jeśli nie będzie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w związku z ich przekazywaniem za granicę, to będziemy musieli uzyskać Twoją wyraźną zgodę na jakiekolwiek tego typu przesyłanie danych za granicę. Pamiętaj, że tego typu przesyłanie danych może wiązać się z określonym ryzykiem, że w kraju odbiorcy danych nieautoryzowane podmioty zewnętrzne mogą również mieć nieuzasadniony dostęp do tych danych i możesz nie być w stanie wykonywać praw podmiotu danych i/lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec działań, które mogą zaszkodzić Twoim danym osobowym i naruszyć Twoje prawo do prywatności.

 

Na stronie internetowej pośród miejsc początkowych i docelowych możesz znaleźć na podstawie swojego celu podróży państwa trzecie, do których mogą zostać przesłane Twoje dane, lub z których można będzie uzyskać do nich dostęp.

 

14. PLIKI COOKIE

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, przeglądarka zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie stosowanych przez TYTAN i jak można je zablokować, znajdziesz tutaj | http://tytan.travel/pliki-cookie.html| . Pamiętaj, że jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, nasza strona internetowa może nie działać prawidłowo w Twojej przeglądarce. Chcemy, by nasza strona internetowa zapewniała użytkownikom informacje, których szukają, a także przekazywała trafne komunikaty marketingowe. W tym celu możemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane, tworząc profile użytkowania na potrzeby badania rynku, poprawy jakości naszej strony internetowej i naszych usług, ich rozwoju, poprawy działania naszej witryny, pomiaru skuteczności kampanii reklamowych oraz dostosowania usług do Twoich potrzeb.

 

Możemy również przekazywać dane nieumożliwiające identyfikacji osoby, takie jak anonimowe dane demograficzne i zachowanie w Internecie naszym partnerom handlowym (np. zewnętrznym dostawcom usług) na potrzeby badania rynku. “Dane, nieumożliwiające identyfikacji osoby” oznacza to, że modyfikujemy Twoje dane osobowe tak, aby nie można było przyporządkować informacji osobistych lub rzeczowych do Ciebie lub tak, aby takie przyporządkowanie wymagało nieproporcjonalnie dużego nakładu czasu, kosztów i wysiłku. Zapisujemy dane przesyłane do naszej witryny przez przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Dane tego typu będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w postaci zbiorczej, nieumożliwiającej identyfikacji osoby.

 

15. WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Przesyłamy newslettera dotyczącego aktualnych promocji i ofert specjalnych, jeśli wyraziłeś życzenie takiej formy komunikacji z nami poprzez subskrypcję takich usług lub podanie nam swoich danych. Nie będziemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną w celach marketingowych, chyba że wyraźnie udzieliłeś na to zgody, zaznaczając odpowiednie pola wyboru w formularzu wprowadzania danych, w którym podałeś swoje dane kontaktowe.

 

16. ZMIANY W NASZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli dokonamy zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej:

 

17. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej udostępniamy dla Twojej wygody i informacji linki do innych stron internetowych. Musisz mieć świadomość, że inne strony internetowe mogą stanowić własność lub być zarządzane przez inne spółki i organizacje mogące stosować inną politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności. TYTAN nie ma kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności.

 

18. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

TYTAN nie odpowiada za wykorzystanie Twoich danych przez podmioty zewnętrzne, gdy ich wykorzystanie jest dozwolone na ich potrzeby własne. W takich przypadkach te podmioty zewnętrzne również uznaje się za administratorów danych.