Komunikat dotyczący chorób przewlekłych - SIGNAL IDUNA Polska 2011-06-13


Komunikat Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych 


Szanowni Państwo,

Zbliżają się wakacje i okres wzmożonych wyjazdów, jednak najlepszy wypoczynek może znacznie stracić na swojej atrakcyjności w wyniku kłopotów ze zdrowiem czy nieszczęśliwym wypadkiem.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A  mając na uwadze prawidłową ochronę osób ubezpieczonych zwraca szczególną uwagę o dodatkowym ubezpieczeniu od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych (zwyżka CP*).  

Szczególnie zalecamy doubezpieczanie się osób starszych od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych, które ze względu na swój wiek w zdecydowanej większości są dotknięci chorobami przewlekłymi lub nowotworowymi. Tylko przekazanie szczegółowych informacji przez klienta podczas zakupu imprezy turystycznej oraz wyboru polisy zagwarantuje pełną ochronę ubezpieczeniową. 

*zgodnie z OWU SIGNAL IDUNA Travel definicje chorób przewlekłych i nowotworowych ( CP): 
Choroba przewlekła- choroba mająca długotrwały przebieg, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały lub okresowy
Choroba nowotworowa- schorzenie polegające na niekontrolowanych rozroście tkanki danego narządu. Schorzenie może mieć charakter przewlekły, może również objawiać się objawami ostrymi, pojawiającymi się nagle.
Następstwo choroby przewlekłej/nowotworowej- powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej/nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagającym natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podroży.

Pozdrawiam
Jerzy Świątek
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych