BARDZO WAŻNE - PASZPORTY DZIECI 2012-06-05


Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. bowiem od sierpnia 2006 stosowana jest zasada "jedna osoba-jeden paszport" i od tego czasu nie dokonywano wpisów dzieci do paszportów rodziców.


Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca 2012 r. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 
Od tego dnia dokumentem podróży dla dziecka może być paszport, paszport tymczasowy oraz w zależności od celu podróży- dowód osobisty dziecka.

 

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

 
Paszport rodzica zachowuje swoją ważność do daty w nim określonej.