Regulamin użytkowania strony


1. Informacje ogólne


Właścicielem strony jest Biuro Podróży TYTAN TRAVEL. Opisy produktów nie są instrukcją obsługi, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody wywołane przez użycie dostarczonych informacji, w tym za wszelkie informacje niekompletne lub nieprawdziwe, zostaną odrzucone. Informacje te mogą być niepełne, dlatego też rezerwujemy sobie prawo do poszerzania opisów i informacji zawartych na stronie. Ważność części stron lub kompletnej publikacji może być przedłużona, zmieniona bądź usunięta w części lub całości, bez żadnych dodatkowych zawiadomień.


2. Odpowiedzialność


Witryna tytan.travel jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera/ów. Właściciel witryny, Biuro Podróży TYTAN TRAVEL nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach sa wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Biuro Podróży TYTAN TRAVEL zastrzega sobie prawo zmiany zawartości oraz wyglądu witryny w każdej chwili, wyłączenia stron wcześniej dostępnych i włączenia nowych stron. Wszelka zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny tytan.travel zamieszczane mogą być odwołania hipertekstowe do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.


Biuro Podróży TYTAN TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.

 

 Właściciel strony nie odpowiada za informacje, nie działające linki oraz opinie wyrażane na stronach do których prowadzą linki ze strony tytan.travel. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód poprzez użycie tych informacji, odpowiedzialny być może jedynie autor tych stron, nie zaś osoba, która wykonała linki do tych stron.


3. Prawa autorskie


Wszystkie materiały zamieszczone na stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione, a wobec łamiących przepisy praw autorskich Biuro Podróży TYTAN TRAVEL będzie występować na drogę sądową. Jakiekolwiek powielanie lub używanie przedmiotów takich jak obrazy, zdjęcia, schematy, dźwięki lub teksty, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione, o ile dokonywane jest bez zgody autora.


4. Rezerwacje


Zgłoszenia rezerwacji w niektorych przypadkach nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji. W niektórych przypadkach zdarzyć się może, że natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji nie będzie natychmiastowe. Ceny i warunki określane są wyłącznie przez Touroperatorów oraz innych Partnerów współpracujacych z Biurem Podróży TYTAN TRAVEL.

 

5. Rezygnacja z imprezy turystycznej

 

Klient może zrezygnować w formie pisemnej z imprezy turystycznej na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danego organizatora.

Rezygnacja z imprezy turystycznej nie spełnia warunków określonych w Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w postaci 10 dniowego okresu odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość.

Zgodnie z art. 16.2 tejże Ustawy

"Przepisów art. 7,9 i art. 12 ust. 1 nie stosuje się do: (...) świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii; w wypadku rozrywek na świeżym powietrzu przedsiębiorca może zastrzec także wyłączenie obowiązku zawiadomienia o niemożności spełnienia świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2, jednak tylko we wskazanych w umowie okolicznościach."