Ubezpieczenie EUROPA-MED CASCO


Ubezpieczenie „EUROPA-MED CASCO” obejmuje lecznie w Polsce skutków nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w trakcie trwania imprezy turystycznej, wykupionej i wyposażonej w promocyjny, gratisowy pakiet Med Casco.


Daje ono również gwarancję zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn zdrowotnych.


Ogólne założenia polisy obejmują m.in.:

 
• rehabilitację stacjonarną,
• konsultacje lekarzy specjalistów, 
• wizyty domowe, 
• badania diagnostyczne
• zabiegi ambulatoryjne (szczegóły wysokości kosztów zabiegów i badań w załącznikach do regulaminu)
• koszty rezygnacji z imprezy turystycznej do sumy 3000 pln,
• koszty anulowania biletu podróży do sumy 2 000 PLN
• koszty anulowania noclegów do sumy 2 000 PLN.

 

 

 

 

W terminie do 20 dni na adres korespondencyjny podany przy wystawieniu polisy zostanie wysłana dla Państwa imienna karta ubezpieczenia (będzie do bankowa karta przedpłacona).

 

Karta ta umożliwi Państwu płatność za świadczenia medyczne w placówkach medycznych, zgodnie z zapisami warunków ubezpieczenia "EUROPA-MED CASCO".

 

Ponieważ ubezpieczenie dotyczy ew. świadczeń przed lub po powrocie z podróży nie musicie Państwo zabierać karty ze sobą w podróż.